De ASR coastal methode wordt op dit moment toegepast door KWR Watercycle Research Institute (KWR), in samenwerking met installatiepartner B-E de Lier bij de tuinders 'Van der Goes Orchideeën' in Nootdorp en 'Prominent tomaten' in ’s-Gravenzande. De pilots vallen binnen het Kennis voor Klimaat thema "Klimaat bestendige zoetwatervoorziening". In het vroege voorjaar van 2012 is begonnen met deinfiltratie en onttrekken in Nootdorp en in het voorjaar van 2013 kwam ‘s-Gravenzande hierbij.

Dit concept brengt regenwater, dat wordt opgevangen op de kassen, via een bassin in het eerste watervoerend pakket dat in dit gebied is gelegen tussen 10-50 meter beneden NAP. Dit water wordt in droge tijden weer beschikbaar gemaakt door het op te pompen en gebruikt als irrigatiewater in de kas.

De proef in ’s-Gravenzande verschilt met die van Nootdorp door een zoutere omgeving en meer grondwaterstroming. Ook is het een grotere bel, doordat er hier vier tuinders samenwerken en gebruik maken van één infiltratie- en onttrekkingpunt. De vier tuinders hebben samen een glasoppervlakte van 30 hectare waarvan de neerslag wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen.

Door middel van vier filters kan er op verschillende diepte worden geïnfiltreerd en onttrokken, waarbij de terugwinrendementen op 60% uit kunnen komen. KWR stelt dat er in een gemiddeld jaar voor beide proeven genoeg regen valt om aan de vraag te voldoen. Voor de gebruiker van de ASR Coastal methode is erg inzichtelijk hoeveel water er beschikbaar is door een inzichtelijke systeemweergave.

ASR Coastal Model

ASR Coastal Model, Bron: Beheer van ondergrondse ruimte (KWR)

 

Inzichtelijk touch screen scherm van ASR Coastal in ’s-Gravenzande

Inzichtelijk touch screen scherm van ASR Coastal in ’s-Gravenzande

lees meer: