Nieuwsberichten Archief

Ondergrondse waterberging voor glastuinbouw overwegen

In het Vakblad voor de Bloemisterij is een interview met Carl Paauwe gepubliceerd over ondergrondse waterberging in nieuwbouw in de glastuinbouw.
03-03-2015
door: Vakblad voor de bloemisterij
lees verder

Fresh Water Options Optimizer geeft waterschappen inzicht in gebiedspotentie van lokale zoetwateroplossingen

Kennisinstellingen hebben een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van deze oplossingen voor een gebied in kaart wordt gebracht: de Fresh Water Options Optimizer (FWOO).
21-01-2015
door: Deltares / Stichting Waterbuffer
lees verder

Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten

Kleinschalige oplossingen zijn ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn middelen gemaakt waarmee de potentie van oplossingen op het schaalniveau van een groter gebied wordt verkend.
18-12-2014
door: Kennis voor Klimaat / Marco Hoogvliet et al.
lees verder

Projecten

Meld je aan!

In onze nieuwsbrief berichten we over
nieuwe ontwikkelingen

Terug naar menu