Nieuws & Agenda

Missie van Stichting Waterbuffer volbracht: stichting wordt opgeheven per 31 december 2016

De missie en taak van de Stichting Waterbuffer is volbracht. Door projecten als Go-Fresh in de Zuidwestelijke delta, Spaarwater in Noord-Nederland en toepassingen in de glastuinbouw in de greenport Westland-Oostland en West-Brabant, de aandacht voor het concept van grootschalige ondergrondse voorraadvorming (COASTAR) en verbindingen met het Deltaprogramma en STRONG is het gebruik van de ondergrond voor een duurzame, toekomstbestendige zoetwatervoorziening niet meer weg te denken uit de Nederlandse praktijk. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten om de stichting per 31 december 2016 op te heffen.
19-12-2016
door: C.S.J. Paauwe
lees verder

Persbericht opening Showcase Waterbuffer 28 augustus 2015

Al doet het weer de laatste weken anders vermoeden, Nederland kampt met droogte dit jaar. Ook in de toekomst moeten we rekening houden met nattere winters en drogere zomers. Dat betekent minder zoetwater in de periode dat agrariërs er het meeste behoefte aan hebben. Ondergrondse waterbuffers bieden uitkomst. Diverse nieuwe ondergrondse waterbergingstechnieken worden sinds kort gedemonstreerd in een showcase bij de tomatentelers van Prominent in het Westland.
27-08-2015
door: Stichting Waterbuffer
lees verder

Youtube filmpje: Showcase Waterbuffer - Ondergrondse waterbuffer verhelpt zoetwatertekort land- en tuinbouw

Showcase Waterbuffer is een unieke demonstratie van verschillende technieken voor lokale en regionale ondergrondse waterberging. Een daarvan is een systeem dat overschotten van regenwater opslaat via putten in de watervoerende zandlaag. Zo wordt een zoetwaterbel gecreëerd in zout grondwater. Het opgeslagen water kan naar behoefte worden gebruikt als gietwater. Op deze manier zijn de injectie en onttrekking van zoetwater in balans en ontstaat een robuuste zoetwatervoorziening, zonder de nadelige effecten van een zoute reststroom. Ook worden de kosten van het ontzilten bespaard. Deze vernieuwende manier van zoetwateropslag kan nationaal en internationaal een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van zoetwatertekorten.
27-08-2015
door: Stichting Waterbuffer
lees verder

Opening showcase Waterbuffer 28 augustus 2015

Op vrijdag 28 augustus wordt in ’s-Gravenzande de ‘Waterbuffer Showcase’ geopend. De showcase demonstreert diverse (Nederlandse) oplossingen voor het tijdelijk opslaan van zoetwater in de ondergrond. Bezoekers kunnen één van de technieken met eigen ogen bekijken.
30-07-2015
door: Stichting Waterbuffer
lees verder

Projecten

Meld je aan!

In onze nieuwsbrief berichten we over
nieuwe ontwikkelingen

Terug naar menu