Door bodemdaling, zeespiegelrijzing en langer aanhoudende perioden van droogte komt de zoetwaterbeschikbaarheid in deltagebieden in toenemende mate onder druk te staan. Ondergrondse wateropslag levert een bijdrage aan een robuuste, toekomstbestendige zoetwatervoorziening. Hiermee wordt de kwaliteit van het water beschermd, de watervoorraad duurzaam beheerd en zoutindringing tegengegaan.  

Wanneer: 28 augustus 2015
Hoe laat: 11.00 - 13.00 uur
Waar: Groeneweg 75a, 's-Gravenzande (Prominent Groeneweg II b.v.)

 Klik hier als u zich wilt aanmelden om bij de opening aanwezig te zijn.