De afgelopen jaren zijn er uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Enkele (kennis)instellingen hebben nu een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van deze oplossingen voor een gebied in kaart wordt gebracht: de Fresh Water Options Optimizer (FWOO). Waterschappen kunnen met deze informatie bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met lokale oplossingen.

De Fresh Water Options Optimizer, een webbased applicatie, biedt aan de hand van informatie over de bodemgesteldheid, de diepere ondergrond en de mogelijkheden voor water aan- en afvoer, kaarten die aangeven hoe kansrijk een bepaalde techniek in een gebied is. Diverse technieken zijn in het instrument meegenomen, zoals regelbare drainage, kreekruginfiltratie, de 'Freshmaker', ASR Aquifer Storage and Recovery en waterconservering via stuwen.

Deze website biedt verder samenvattende informatie over de verschillende technieken. Ook kan het FWOO rapport dat de methodiek uitgebreid beschrijft, er worden gevonden. In het rapport wordt tevens de casus beschreven bij Hollands Noorderkwartier, die diende als toets van de methodiek. De toets is illustratief voor de wijze waarop de kaarten en methodiek kunnen worden toegepast. Voor meer informatie over de technieken kan ook de wiki van het overkoepelende project Go-Fresh worden geraadpleegd.

Ook nu de Fresh Water Options Optimizer gereed is, gaat het onderzoek naar de technieken overigens volop door. Proeven op perceelsniveau leveren nadere inzichten op over kosten en baten; er worden steeds meer op ondergrondse zoetwaterberging gerichte data ingewonnen en in Nederland opgedane ervaringen worden geëxporteerd. Het Fresh Water Options Optimizer project heeft bijvoorbeeld steun gekregen uit het Europese Climate KIC programma. In 2015 worden in dat kader pilots uitgevoerd met Zuid-Europese partners.

STOWA, Kennis voor Klimaat, Stichting Waterbuffer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waren de financiers van het project. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marco Hoogvliet van Deltares.

Waterbuffer FWOO projectsite.