Downloads

Brochure: Sinking cities

This brochure describes an integrated assessment framework addressing subsidence, with 10 key issues and possible solutions.
31-10-2013
door: Deltares
lees verder

Studie naar de huidige en toekomstige waterbehoefte van stedelijke gebieden

Dit rapport beschrijft de studie naar de waterbehoefte van het stedelijk gebied in Hoog-Nederland en Laag-Nederland, nu en in de toekomst.
16-10-2013
door: DeltaSync BV
lees verder

Gebouwen als waterbuffer, hoe bereik je dat?

Sessie 1.4 Gebouwen als waterbuffer, hoe bereik je dat? (2013). Samenvatting handelingsperspectief, 1 oktober 2013 (verslag sessie).
08-10-2013
door: Kennis voor Klimaat, Symposium Handelingsperspectieven
lees verder

Aanpak verzilting is maatwerk

Artikel over de aanpak om het zoetwateraanvoer op lokaal niveau in de toekomst te waarborgen, gepubliceerd in het Deltares blad: Visie, No. 7.
20-09-2013
lees verder

Presentatie: Vergroten toekomstbestendigheid zoetwatervoorziening door gebruik van ondergrond

Algemene presentatie over de Stichting Waterbuffer, in powerpoint formaat
19-09-2013
lees verder

Kreekrug Infiltratie Proef - gebruikers

Kreekrug Infiltratie Proef, Open Dag 26 augustus 2013 (gebruikers deel, Poster WP1b).
27-08-2013
door: Kennis voor Klimaat, GO FRESH HSZD3.2
lees verder

Kreekrug Infiltratie Proef - technisch

Kreekrug Infiltratie Proef, Open Dag 26 augustus 2013 (technisch deel, Poster WP1b).
27-08-2013
door: Kennis voor Klimaat, GO FRESH HSZD3.2
lees verder

GO-FRESH : DRAINS2BUFFER

Klimaatrobuuste zoete regenwaterlenzen in een verziltende omgeving (proefopstelling). In zoute kwelgebieden is landbouw mogelijk dankzij de dunne zoete tot brakke regenwaterlenzen die drijven op het zoute grondwater. Echter, op enkele plaatsen in de Nederlandse Delta zijn deze regenwaterlenzen zo dun of zelfs afwezig dat zoutschade optreedt aan gewassen (Poster open dag 26 augustus 2013).
27-08-2013
door: Kennis voor Klimaat, GO FRESH HSZD3.2
lees verder

Knowledge gathering about freshwater buffering in a salty subsurface

Opportunities and challenges of the technical, geo-hydrological, socio-economic and policy aspects, a summary.
31-07-2013
door: Melle Nikkels
lees verder

Kennismontage omtrent decentrale zoetwater buffering in een zoute ondergrond : kansen en uitdagingen op uitvoeringstechnisch, geohydrologisch, sociaal-economisch en beleidsmatig gebied

Deze kennismontage omtrent decentrale zoetwaterberging/ buffering in een zoute ondergrond focust zich op de kansen en uitdagingen op uitvoeringstechnisch, geohydrologisch, sociaal-economisch en beleidsmatige gebied (Nikkels, M.J., 2013).
15-07-2013
door: Kennis voor Kilmaat, StWB01
lees verder

Projecten

Meld je aan!

In onze nieuwsbrief berichten we over
nieuwe ontwikkelingen

Terug naar menu