Downloads

Persbericht Opheffing Stichting Waterbuffer

De missie van de stichting Waterbuffer is volbracht. Het bestuur van de stichting heeft besloten om de stichting per 31 december 2016 op te heffen.
19-12-2016
lees verder

GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening

Een consortium onderzocht in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem (eindrapport).
05-02-2015
door: Kennis voor Klimaat, GO-FRESH HSZD3.2; Oude Essink, G.H.P. et al.
lees verder

Potenties ondergrondse waterberging in het Westland

Kansen voor gietwatervoorziening en beperken wateroverlast.
24-12-2014
door: KWR Watercycle Research Institute
lees verder

Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten

Kleinschalige oplossingen zijn ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn middelen gemaakt waarmee de potentie van oplossingen op het schaalniveau van een groter gebied wordt verkend.
18-12-2014
door: Kennis voor Klimaat / Marco Hoogvliet et al.
lees verder

Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater (Pilot ASR Prominent)

In dit project is onderzocht hoe de ASR techniek geoptimaliseerd kan worden met een uitgekiend puttensysteem, waarmee ook uit verzilte waterpakketten een groot deel van het zoet water te herwinnen is.
01-12-2014
door: KvK project HSHL3.2 / Zuurbier K.G. and M.Paalman
lees verder

Waterberging tuinbouw gaat ondergronds

Ondergrondse waterberging lijkt vele voordelen te hebben, zoals voorkomen van wateroverlast, bufferen voor droge tijden en tegengaan van verzilten. Dat werd duidelijk op het symposium 'Markt voor ondergrondse wateropslag', dat vorige week dinsdag werd gehouden bij het Hoogheemraadschap Delland te Delft. Alleen is het exacte rendement nog altijd onzeker.
07-11-2014
door: Vakblad voor de Bloemisterij (45)
lees verder

Verslag van het symposium Markt voor ondergrondse wateropslag

Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Daarmee hopen ze de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan: droogteschade, natschade en schade door toenemende verzilting. De ontwikkelingen zijn veelbelovend, maar er moeten nog wel wat technische en juridische hobbels worden genomen om het op grote schaal te kunnen toepassen. Dat bleek tijdens het symposium 'Markt voor ondergrondse wateropslag,' op 28 oktober jl. De dag was georganiseerd door Stichting Waterbuffer, STOWA en onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Lees het verslag.
06-11-2014
door: Stichting Waterbuffer / STOWA / Kennis voor Klimaat
lees verder

Brochure: Managing Sweet and Salt, Water Buffering in coastal areas

Brochure Waterbuffer Foundation.
23-09-2014
door: Stichting Waterbuffer
lees verder

Hoe bloemkool nog jaren kan groeien

De Zeeuwse bodem wordt droger en zouter. Driftig wordt gezocht naar manieren om zoet water op te slaan. Een interview over het KvK project Go-Fresh.
14-02-2014
door: PZC
lees verder

Nederlands-Franse samenwerking binnen project GO-FRESH

In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities FRESH water supply) onderzocht een consortium bestaande uit Deltares, Alterra, KWR, Acacia en de Hogeschool Zeeland in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem.
10-01-2014
door: Kennis voor Klimaat, project GO-FRESH, HSZD3.2
lees verder

Projecten

Meld je aan!

In onze nieuwsbrief berichten we over
nieuwe ontwikkelingen

Terug naar menu