Projecten

Nieuws

  • De missie en taak van de Stichting Waterbuffer is volbracht. Door projecten als Go-Fresh in de Zuidwestelijke delta, Spaarwater in Noord-Nederland en toepassingen in de glastuinbouw in de greenport Westland-Oostland en West-Brabant, de aandacht voor het concept van grootschalige ondergrondse voorraadvorming (COASTAR) en verbindingen met het Deltaprogramma en STRONG is het gebruik van de ondergrond voor een duurzame, toekomstbestendige zoetwatervoorziening niet meer weg te denken uit de Nederlandse praktijk. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten om de stichting per 31 december 2016 op te heffen.

Terug naar menu